Meer slagkracht.

Interim management (sales)

De organisatie groeit snel, er staan ingrijpende veranderingen voor de deur, er is behoefte aan kennisvergroting of iemand is langdurig afwezig. In deze situaties is continuïteit binnen de organisatie zeer belangrijk. Zeker op afdelingen waar contact met de klant is, zoals sales en/of klantenservice.

SalesRESPECT® biedt extra tijdelijke capaciteit in de vorm van interim management.

Aanpak

Onze interim salesmanagers zijn zowel mens- als resultaatgericht en zullen zich gedurende hun verblijf in de organisatie richten op kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling. Dit doen zij op basis van ruime praktijkervaring, bewezen methodieken, empathie en een duidelijke stip op de horizon. Hiervoor hanteren wij de volgende route:

1. Situatieanalyse

Tijdens de situatie Analyse worden de behoeftes van de organisatie m.b.t. het team in kaart gebracht. Deze analyse zorgt voor de stip op de horizon voor de interim manager.

2. Persoonlijke kennismaking

Om elkaar goed te leren kennen zal de interim manager met elk teamlid, in ontspannen sfeer, een persoonlijk kennismakingsgesprek voeren.

3. Kick-off

Een eerste samenkomst met het hele team om eerdere doelstellingen evalueren, bij te stellen of opnieuw te bepalen. Tezamen met de persoonlijke kennismaking zorgen deze stappen voor een stevige on-boarding van de manager en wordt de fundering gelegd voor ontwikkeling.

4. Persoonlijke ontwikkelbehoefte

Door middel van een competentie assessment en grondige observatie wordt het gesprek aangegaan met betrekking tot de ontwikkelbehoefte van elk teamlid. Deze grondige analyse geeft inzicht in alle cruciale performers, welke verbeteringen nodig zijn en wat dit gaat opleveren.

5. Performance

Alle voorliggende acties zullen uiteindelijk leiden tot resultaat. Ontwikkeling is de continue factor richting kwalitatieve en kwantitatieve groei. Resultaten worden gemeten en gerapporteerd. Op basis van de resultaten worden nieuwe acties of besluiten bepaald teneinde de afgesproken doelstellingen te behalen.

6. Borging

Onze interim managers zijn er op gericht een duurzame verandering aan te brengen. Succesvolle methodieken worden geborgd en maken hierdoor onderdeel van de cultuur van het team. Dit maakt de overdracht aan het eind van de opdracht ook efficiënter.

7. Overdracht fase

De interim manager kan ingezet worden tijdens de zoekprocedure en sollicitatiegesprekken van zijn opvolger. Hij zal voor een gedegen overdracht zorgen en gedurende de periode erna beschikbaar zijn om de nieuwe manager ‘up to speed’ te brengen.

 

Tijdelijk meer power

SalesRESPECT® vervangt tijdelijk salesprofessionals op managementposities, stuurt teams aan en voert verander- en/of verbetertrajecten uit. Geen situatie is hetzelfde en onze aanpak is dus altijd maatwerk. Samen bepalen we wat nodig is, door te luisteren naar wat er gezegd wordt – èn wat er niet gezegd wordt. Onze ervaring met een diversiteit aan opdrachten en opdrachtgevers stelt ons in staat de materie snel te doorgronden, doelen te formuleren en resultaten te behalen. Onze managers beschikken over het vermogen te schakelen tussen verschillende bedrijfslagen, over een gevoel voor (ongeschreven) regels en verhoudingen, duidelijke communicatie, objectieve probleemanalyse en bovenal discretie.

Sales consulting

Op zoek naar een strategisch adviseur op het gebied van sales? Bekijk de mogelijkheden hiertoe op de pagina Consultancy.

Nieuwsgierig?​

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact op of kijk op onze trainingspagina.

Deze link is alleen beschikbaar voor klanten die toegang hebben tot een door SalesRESPECT® ontwikkelde Academy. Meer weten? Neem contact met ons op.