Meer inzicht.

Sales assessment

Om inzicht te krijgen in de saleskwaliteiten en ontwikkelkansen van jezelf of iemand uit het salesteam, maakt SalesRESPECT® gebruik van diverse sales
assessment tools. Wij gebruiken hiervoor SalesStep, ACT® en de DISC analyse. De keuze uit de verschillende sales assessment tools wordt gebaseerd op de
analysebehoefte van onze klant.

Alle sales assessment tools die wij gebruiken genereren heldere rapportages en worden teruggekoppeld via een uitgebreid persoonlijk gesprek met één van onze gecertificeerde coaches. Lees hieronder meer over de verschillende sales assessments tools en hun inzet, of neem direct contact met ons op via 085-8728000.

SalesStep Assessment

De Salesstep assessment tool is specifiek gericht op het salesvak. Het geeft inzicht in meer dan 20 competenties van zowel het hele salesteam als ieder afzonderlijk persoon binnen dat team. Ook brengt deze online assessment tool ontwikkelpunten en mindset in kaart. Met behulp van een overzichtelijk dashboard kun je het ontwikkelpotentieel in beeld brengen van zowel individuele salesmedewerkers als het team als geheel. Zo krijgt een organisatie helderder voor ogen welke vaardigheden aandacht behoeven en hoe een team evenwichtiger kan worden. Bij een vacature geeft Salesstep zo een zeer helder beeld van het benodigde profiel.

Scores worden in het dashboard uiteengezet aan de hand van drie dimensies, te weten de sales drives (motivatie), de sales attitudes en de sales skills. Er wordt tevens een rapport opgesteld van de uitkomsten.

DISC Analyse

In sales draait het om mindset, vaardigheden en gedrag. De DISC analyse geeft inzicht in iemands eigen gedrag, een belangrijke voorwaarde om doelen te bereiken. Het is geen test, er is geen goed of fout. De analyse brengt je voorkeursgedrag en -communicatie in verschillende omgevingen in beeld en geeft inzicht in het waarneembare gedrag van anderen.

De uitkomst van de DISC analyse legt een belangrijke basis voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en het optimaal functioneren van teams. Het helpt bij het verbeteren van communicatie, het waarderen van andermans gedrag, het winnen van vertrouwen en bij het positief beïnvloeden van anderen.

De DISC Persoonlijkheidsanalyse werd eind jaren ’20 ontwikkeld. Het is een kwalitatief hoogstaand en accuraat psychometrisch gedragsinstrument met een betrouwbaarheidsscore van rond de 90%.

ACT®-Meting

De ACT® meting is een uniek instrument, dat in staat is om in korte tijd (12 minuten) een persoonlijk profiel te schetsen. De meting wordt toegepast om het individueel welbevinden en de persoonlijke groei van medewerkers in een organisatie te meten, maar kan ook worden toegepast als een gedegen fundament in het recruitment proces.

ACT® onderscheidt zich van traditionele meetmethoden door verder te gaan dan de registratie van zichtbaar gedrag en cognitief denken. Het reikt tot het onbewuste, dat ongemerkt het menselijk gedrag aanstuurt. Dit doet de ACT®-meting door niet alleen gebruik te maken van woorden, maar ook van uitvoerig geteste en onderbouwde beelden. In de combinatie van woorden en beelden schuilt het unieke karakter van de meting.

De volgende stap in je ontwikkeling

Meer over jezelf te weten komen is de volgende stap in je ontwikkeling. Ben je benieuwd welk assessment het beste past bij jou wensen?